Produkter og tjenester

Nordfiber leverer Internett Transitt og kommunikasjonstjenester til operatører, store bedrifter og til det offentlige i Nord-Norge.

Vi tilbyr tjenester innenfor følgende områder:

Internett Transitt

Leveranse av Internett Tranitt. Utveksling via BGP eller default GW. Nordfiber kan tilby leie av IPv4 adresser

Kommunikasjon

Vi tilbyr kommunikasjonstjenester via IP lag2/lag3 og xDWM

Get TV Multicast

Vi tilbyr leveranse av Get sin TV Multicast i landsdelen

Annet

Innlosjering og støttetjenester i forbindelser med leveransene.

 

Ta kontakt med oss dersom du ønsker med informasjon om tjenestene vi leverer.